Strona główna » Reklamacje i zwroty

Super wyprzedaże - zobacz ile możesz zyskać - taniej niż kiedykolwiek.

Reklamacje i zwroty

Poniżej znajdziesz jasne instrukcje jak dokonać wymiany,

odstąpić od umowy zawartej na odległość oraz zareklamować produkt.

 

 

Wymiana towaru
 

Wymiana towaru:

Wymienić towar możesz w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Jak dokonać wymiany?

 1. Sprawdź czy w aktualnej ofercie sklepu znajduje się rozmiar i kolor, na który chcesz dokonać wymiany oraz złóż zamówienie na nowe produkty. Warto zadzwonić, aby poinformować nas o chęci dokonania wymiany. Możesz wypełnić formularz umieszczony na stronie sklepu w dziale Formularze lub pobrać Formularz wymiany/zwrotu- prosimy w miarę możliwości o dokładne wypełnienie, podając wszystkie potrzebne dane.
 2. Spakowane produkty odeślij na nasz adres:

  Felina Polska Online
  ul.Trębacka 7/3
  95-200 Pabianice
  woj. łódzkie
  Polska

   
 3. Zwrot pieniędzy otrzymasz od nas na Twoje konto bankowe.Zwrot produktów

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i dostarczony w opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku jeśli do przesyłki były dołączone "gratisy" również powinny być one zwrócone w stanie niezmienionym.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 1. Odeślij zakupiony produkt w niezmienionym stanie wraz z całą jego zawartością (włącznie z otrzymanymi gratisami jeśli takie były dołączone). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. Możesz wypełnić formularz umieszczony na stronie sklepu w dziale Formularze lub dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu (formularz wymiany/zwrotu), a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy oraz poinformuj nas drogą mailową lub telefonicznie o wysłaniu przesyłki. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w opakowaniu z całą jego zawartością).
 4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 10 dni roboczych zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem oraz innych niezamówionych materiałów.

 

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.


  

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot towaru):
 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie sklepu w dziale Formularze lub wysłane na adres:

Felina Polska Online
ul.Trębacka 7/3
95-200 Pabianice
woj. łódzkie
Polska


lub też możesz wypełnić formularz umieszczony na stronie sklepu.


Termin:

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.


Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą (dotyczy również "gratisów" jeśli takowe były dołączone). To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Felina Polska Online
ul.Trębacka 7/3
95-200 Pabianice
woj. łódzkie
Polska


W przypadku jeśli do przesyłki były dołączone "gratisy" również powinny być one zwrócone w stanie niezmienionym.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez {shop_company_name} świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.


Wyłączenie prawa odstąpienia:

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz programów komputerowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń za które cena lub wynagrodzenie zależ wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy; oraz
 • usług w zakresie gier hazardowych.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 501272758.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, możesz wypełnić formularz umieszczony na stronie sklepu w dziale Formularze lub dołączyć do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu (formularz reklamacji), a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) oraz poinformuj nas drogą mailową lub telefonicznie o wysłaniu przesyłki. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, prześlemy nowy egzemplarz produktu lub dokonamy zwrotu pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@felinapolska.com lub telefonicznie: 501272758. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
 

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem ani innych niezamówionych przesyłek.


Przejdź do strony głównej

Wybrane produkty promocyjne