Strona główna » Karta upominkowa

Super wyprzedaże - zobacz ile możesz zyskać - taniej niż kiedykolwiek.

Karta upominkowa

KARTA UPOMINKOWA

Sprawdzony sposób na prezent 


 
Felina karta upominkowa 500

E-KARTA PODARUNKOWA

Karta elektroniczna wysyłana na Twój adres e-mail.
Szybki prezent na każdą okazję!
Zawsze udany prezent, bez problemu
z nietrafionym rozmiarem!
Karta dostępna w nominałach: 100, 200, 500zł.
 

Felina karta upominkowa 500
 

 
FAQ


Jak zrealizować kartę podarunkową?

1. Wejdź na stronę www.felinapolska.com
2. Zaloguj się lub zarejestruj na stronie.
3. Wybierz interesujące Cię produkty i włóż do koszyka.
4. W koszyku w zakładce "Kupon rabatowy" podaj kod umieszczony na odwrocie karty.
5. Wartość zamówienia zostanie pomniejszona o wartość z Karty podarunkowej.

Jeśli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami.
Karta może być zrealizowana wyłącznie na stronie www.felinapolska.com
Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona.

 

Regulamin kart podarunkowych


 

REGULAMIN BONÓW (UPOMINKOWYCH) wydany dnia 21.02.2017r. Postanowienia wstępne.
 

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

WydawcaSEMI-SOFT Mariusz Kamiński z siedzibą w Pabianice 95-200, ul.Trębacka 7/3, tel. 518395392, e:mail biuro@felinapolska.com NIP: 731-143-55-54, REGON: 100538080 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nr 22923, prowadzący sklep internetowy pod adresem www.felinapolska.com

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Bon w zamian za przekazanie środków pieniężnych; Użytkownik - każdorazowy posiadacz kodu uprawniającego do aktywacji Bonu;

Bon - bon towarowy elektroniczny lub papierowy, o określonej ważności, wydany na okaziciela uprawniający wyłącznie Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę;

Kod – unikalny numer nadawany dla każdego Bonu uprawniający do aktywacji Bonu w sklepie Wydawcy; Konto - udostępnione przez Wydawcę miejsce na serwerze, na które Nabywca/Użytkownik może się zalogować za pomocą loginu i hasła podanego podczas rejestracji w sklepie Wydawcy;

Towary – produkty i usługi oferowane do sprzedaży w sklepie Wydawcy;

Data zakupu – data zapłaty wartości nominalnej Bonu przez Nabywcę;

Aktywacja – pierwsze użycie kodu przy składaniu zamówienia w sklepie Wydawcy.
 


§ 1. Warunki ogólne
 

1.Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za Towary nabywane przez Użytkownika.

2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu wraz z (w przypadku bonów papierowych) kosztem usługi opakowania.

3.Kod do Aktywacji Bonu wydawany jest Nabywcy w momencie otrzymania i zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie bankowym Wydawcy, z zastrzeżeniem Zasad udostępnienia i korzystania z Bonu podanych w paragrafie 2. poniżej.

4.Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w sklepie Wydawcy.

5.Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

6.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę/Użytkownika Kodu lub Bonu osobom nieupoważnionym.

7.Bon jest ważny i aktywny przez okres 30 dni od daty zaksięgowania zapłaty za Bon na koncie bankowym Wydawcy.

8.Bony zakupione od Wydawcy przez firmy/instytucje i podarowane Użytkownikowi mogą mieć inny, niż określony powyżej, termin ważności. Pozostałe warunki nabywania i korzystania z Bonów przez firmy i instytucje pozostają bez zmian.
 


§ 2. Zasady udostępnienia i korzystania z Bonu.
 

1.Zamówienia od Nabywcy na Bony są przyjmowane przez sklep Wydawcy.

2.Zakup i realizacja Bonu wymaga założenia Konta w sklepie Wydawcy.

3.W przypadku Bonu elektronicznego, Kod zostanie udostępniony Nabywcy po zaksięgowaniu przez Wydawcę środków pieniężnych na jego rachunku. Nabywca o udostępnieniu Kodu uprawniającego do Aktywacji Bonu zostanie poinformowany przez Wydawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail zarejestrowany w bazie sklepu Wydawcy podczas tworzenia Konta przez Nabywcę.

4.W przypadku Bonu papierowego, Kod zostanie przekazany Użytkownikowi wraz z Bonem na adres wysyłki wskazany przez Nabywcę podczas składania zamówienia na Bon.

5.W przypadku przeznaczenia Bonu elektronicznego na prezent Nabywca powinien przekazać Kod obdarowanemu wraz z informacją na temat daty jego ważności.

6.Użytkownik może posługiwać się Bonem przy dokonywaniu zakupów w sklepie Wydawcy jednokrotnie do wyczerpania środków przypisanych do Bonu, do czasu ważności Bonu.

7.Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu Towarów przy użyciu Bonu w przypadku upływu jego terminu ważności.

8.W przypadku ponownej wysyłki Bonu papierowego zwróconego do Wydawcy z powodu niedoręczenia, Nabywca zobowiązuje się ponieść ponowne koszty wysyłki i opakowania.

9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych adresowych niezbędnych do realizacji wysyłki Bonu papierowego.
 


§ 3. Rozliczenia, reklamacje i zwrot towarów zakupionych za pomocą Bonu.
 

1.Użytkownik o aktualnym limicie środków przypisanych do aktywowanego Bonu, jest informowany z poziomu swojego Konta w sklepie Wydawcy.

2.Wszelkie reklamacje zwroty i wymiany związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu Wydawcy w sekcji „Wymiany, zwroty i reklamacje”.

3.Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu Towarów, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do daty ważności Bonu określonej przy jego zakupie.

4.W przypadku zwrotu Towaru po zakończeniu daty ważności Bonu, Wydawca udostępni Użytkownikowi zastępczy bon elektroniczny o wartości nie większej niż wartość pobrana z tytułu płatności Bonem na zamówieniu, którego zwrot dotyczy. Ważność zastępczego bonu ustala się na 30 dni i liczy się od momentu udostępnienia zastępczego bonu dla Użytkownika.
 

§ 4. Postanowienia końcowe.
 

1.Nabywca/Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej sklepu Wydawcy.

 


Przejdź do strony głównej

Wybrane produkty promocyjne